• Společnost zaměstnává více než 50% handicapovaných občanů

  • Společnost registrována MPSV
  • http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp?ref=979P

  • Uzavřena dohoda s Úřadem práce ČR č. OTA-UZ-5/2018 o vymezení chráněných pracovních míst s platností do roku 2021