• Společnost zaměstnává více než 50% handicapovaných občanů

  • Společnost registrována MPSV
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni#/nahradni-plneni-detail/73

  • Uzavřena dohoda s Úřadem práce ČR č. OTA-UZ-122/2021 o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce s platností na dobu neurčitou.